Obchody Konstytucji 3-go Maja

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48