Historia Parafii

Początki parafii św. Stanisława Kostki w Rockford, Illinois sięgają 1909 roku.

Pierwszym duszpasterzem, który rozpoczął pracę z polskimi imigrantami, był ks. Julian Grzezinski. Początkowo msze św. odprawiane były w katedrze św. Jakuba. Ze względu na wzrastającą liczbę polskich katolików w Rockford, biskup Peter James Muldoon podjął decyzję o założeniu polskiej parafii i budowie nowego kościoła.

We wrześniu 1911 roku diecezja zakupiła dwie działki na rogu ulic Buckbee i Magnolia pod budowę kościoła. 12 stycznia zostało zwołane zebranie polskich katolików, na którym informacje o planach budowy nowej świątyni zostały przekazane wiernym. Rozpoczęła się więc zbiórka funduszy na ten cel. Biskup powołał komitet budowy w osobach: Józef Bondick, Józef Wiśniewski i Jan Wilgierek.  Zbiórka funduszy była tak entuzjastyczna,  że budowa kościoła rozpoczęła się w kwietniu a zakończyła się w sierpniu tego samego roku. Kościół został konsekrowany 15 sierpnia 1912 roku w Święto Wniebowzięcia NMP przez biskupa Muldoon’a.

Początkującej parafii przyszły z pomocą parafia Św. Patryka z Amboy, która podarowała trzy ołtarze oraz parafia Matki Bożej z Durand, która ofiarowała organy. Natomiast Liga Kobiet ufundowała obrusy na ołtarze.

Na wiosnę 1913 roku zakupiono dom niedaleko położony z przeznaczeniem na plebanię.

Parafia, pragnąc wychować nowe pokolenia w duchu partriotycznym i katolickim,  powołała do życia szkołę podstawową w 1923 roku.

Pierwszym proboszczem został ks. Julian Burzynski z Chicago, który pełnił tę funkcję przez piętnaście lat. Następnym proboszczem był ks. Władysław Jasinski, który miał do pomocy ks. Józefa Rzeszotko, nowo wyświęconego kapłana, pochodzącego z tutejszej parafii.

W 1931 roku  z powodu słabego zdrowia ks. Jasinski przeszedł na emeryturę. Ze względu na brak polskiego duchowieństwa w diecezji biskup Edward Francis Hoban powierzył parafię duszpasterskiej opiece franciszkanom z Buffalo, NY.  Proboszczem został mianowany o. Klemens Kacprzyński w maju tego roku i od tej pory zaczęła się długoletnia służba zakonników. Po kilku latach administrację nad parafią przejęła nowo powołana franciszkańska prowincja św. Bonawentury w Chicago.

W ciągu czterdziestu lat liczba rodzin w parafii wzrosła do 380 i wobec tego zdecydowano się na budowę większego kościoła.

26 maja 1959 roku biskup Loras Thomas Lane wydał stosowne zezwolenie na zburzenie starego kościoła i budowę nowej świątyni. Pierwsza Msza Święta konsekracyjna została odprawiona w wigilę Bożego Narodzenia 1961 roku.

Etniczna Szkoła Języka Polskiego im. Mikołaja Kopernika powstała w listopadzie 1971 roku i jest bardzo aktywna w życiu parafii do dnia dzisiejszego.

Katolicka szkoła parafialna funkcjonowała do czerwca 1973 roku, następnie została przyłączona do dwóch innych parafii pod nazwą Szkoła Zjednoczona Św. Franciszka. Spadek ilości uczniów i stale wzrastające koszty utrzymania spowodowały jej ostateczne zamknięcie w roku 1985.

Ważnym wydarzeniem w życiu parafii jest jednodniowy “Polish Fest” zapoczątkowany przez ojca Denisa Janickiego w roku 1982. Wielu wolontariuszy poświęca niezliczoną ilość godzin, aby wydarzenie to godnie reprezentowało polską kulturę i gościnność. Festiwal organizowany jest co roku w drugą lub trzecią niedzielę sierpnia i przyciąga tysiące zwolenników.

Widząc wzrastający kult Bożego Miłosierdzia,  biskup Thomas G. Doran ogłosił  parafię Św. Stanisława Kostki Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w 1993 roku. Od tego też czasu co roku odbywają się uroczystości, w których wierni oddają cześć Jezusowi Miłosiernemu w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Od sierpnia 2005 roku duszpasterską opiekę nad wiernymi w parafii sprawują franciszkanie z prowincji krakowskiej.  Proboszczem został powołany o. Piotr Sarnicki, a obecnie posługę sprawuje ojciec Mieczysław Wit.

W niedzielę Miłosierdzia Bożego 2011 roku biskup Tomasz G. Doran poświęcił ofiarowaną przez parafian płaskorzeźbę św. Papieża Jana Pawła II, a rok później zainstalował jego relikwię.

Ponad stuletnie istnienie parafii odzwierciedla życie Polaków poza granicami Ojczyzny, gdzie bardzo ważne jest utrzymywanie polskich zwyczajów i tradycji.  Msze święte w ojczystym  języku, tradycyjne obrzędy liturgiczne, opłatek, święcenie pokarmów na stół wielkanocy, a także duże zaangażowanie polskiej szkoły w życie naszej wspólnoty,  to tylko cząstka tego, co robią parafianie. Ufamy, że następne pokolenia Polaków związanych z naszą parafią  będą budować swoją przyszłość na fundamencie miłości do Ojczyzny swoich przodków.

W 2012 roku Parafia św. Stanisława Kostki obchodziła swoje stulecie uroczystą Mszą św. i bankietem. Naszą nadzieją i modlitwą jest, aby przyszłe pokolenia kontynuowały dobre dzieło naszych polskich przodków. Pielęgnując to, co było wcześniej, niech z odwagą idą naprzód, aby budować przyszłość w miłości i służbie Bogu.

W 2015 roku mały pożar w szkolnej kuchni zniszczył piekarnik. Byliśmy zmuszeni szukać alternatyw, aby Polish Fest mógł być nadal kontunuowany i rozwijany. Rozmowy o nowej kuchni i marzeniach Małgorzaty Borowskiej i o. Edwarda Staniukiewicza stały się rzeczywistością w 2016 roku, kiedy to pod kierunkiem o.  Dariusza Barny, Marzeny Steigerwald i Małgorzaty Borowskiej w budynku szkoły wybudowano nową kuchnię. Kuchnia jest obecnie wykorzystywana do organizowania Poliskiego Festiwalu i innych imprez fundraizing’owych dla parafii i okolicznej społeczności w ciągu roku.

Teraz, w 2023 roku, po 92 latach obecności Braci Mniejszych Konwentualnych w Parafii św. Stanisława Kostki, nasza parafia będzie obsługiwana przez księży diecezjalnych.