ŚW. STANISŁAW KOSTKA

Personel Parafii

Fr. Mieczyslaw Wit, OFM Conv. – Proboszcz

O. Mieczysław Wit, OFMConv., urodził się dnia 1 stycznia 1969 roku w Starym Dzikowie, woj. Podkarpackie w Polsce. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Horyniec-Zdrój, gdzie także należał do parafii franciszkańskiej. Od 1984 do 1988 roku uczęszczał do franciszkańskiego Niższego Seminarium (Liceum) w Legnicy. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w 1989. Po jednym roku nowicjatu rozpoczął studia filozofii i teologii na Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 17 czerwca 1995 r.

Po święceniach służył jako wikariusz w parafii w Pieńsku przez okres jednego roku. Przez następne cztery lata kontynuował swoje studia na Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II w Lublinie studiując teologię dogmatyczną.

W 2000 roku podjęł pracę w Wyższym Seminarium Franciszkanów w Petersburgu, w Rosji, gdzie pracował przez 6 miesięcy. Do USA przyjechał w 2001 roku i pracował pół roku w polskiej stacji radiowej Godzina Różańcowa Ojca Justina. Potem został przeniesiony do Chicopee, MA, gdzie posługiwał jako wikariusz w Bazylice św Stanisława Biskupa i Męczennika przez 13 lat. Od 2014 do 2016 służył w parafii Matki Bożej Krzyża w Holyoke, MA.

Biskup David J. Malloy mianował go pasterzem parafii św Stanisława Kostki w Rockford, IL z dniem 1 lipca 2016.

Mrs. Margaret Borowski
Sekretarz
Mrs. Mary Strand
Dyrektor muzyczny
Dr. Michael Michalik - Chm.
Rada Duszpasterska
Mr. Dan Jaworowski - Chm.
Rada Finansów