Personel Parafii

Ks. Zdzisław Franciszek Wawryszuk       Administrator Parafii

Mrs. Margaret Borowski
Sekretarka/Księgowa
Mrs. Mary Strand
Dyrektor muzyczny
Dr. Michael Michalik - Chm.
Przewodniczący Rady Parafialnej
Mr. Mirosław Niemiec
Przewodniczący Rady Finansowej