Sakramenty

BIERZMOWANIE

Bierzmowanie jest Sakramentem Dojrzałości Chrześcijańskiej. Jego przyjęcie oznacza zrozumienie Prawd Wiary i identyfikowanie sie z Kościołem Rzymsko-katolickim.Jest to Sakrament konieczny, aby spełniać jakiekolwiek funkcje w Kościele np. rodzica chrzestnego oraz by przyjąć Sakrament Małżeństwa lub Kapłaństwa. Bez przyjęcia tego Sakramentu nie można uzyskać zaświadczenia, że sie jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

Przygotowanie młodzieży odbywa sie podczas specjalnych katechez urządzanych w parafii.
Kontakt: religioused@st-stanislaus.org
Biuro Parafialne: 815-965-3913

CHRZEST

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, brama życia w Duchu i brama otwierająca dostęp do innych sakramentów.
Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni, jako synowie Boży, stajemy sie członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy sie uczestnikami jego posłania: “Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 298)

Planowanie Chrztu:
Rodzice muszą być zarejestrowanymi parafianami. Co najmniej jeden rodzic i chrzestni, musza być praktykującymi katolikami, osoba proszona o spełnianie funkcji rodzica chrzestnego musi być po Bierzmowaniu i mieć skończone 16 lat. Należy wcześniej umówić się z proboszczem.

Biuro Parafialne: 815-965-3913

INTENCJĘ MSZY ŚWIĘTEJ

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki… Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne… “Kościół żywo poleca wiernym, by przyjmowali zawsze Komunie świętą, gdy uczestniczą w sprawowaniu Eucharystii. Zobowiązuje ich do tego przynajmniej raz w roku”. (KKK 1417)

Msze św. są odprawiane codziennie w kościele. Jeśli chcesz zamówić Mszę św. za żywych lub umarłych, skontaktuj się proszę z Biurem Parafialnym, aby ustalić datę i godzinę. Sugerowana ofiara za Mszę świętą – $10.

Biuro Parafialne: 815-965-3913

NAMASZCZENIE CHORYCH

Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaska Ducha Świętego Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen

Sakrament Namaszczenia Chorych, udziela choremu łaski Ducha Świętego.
Łaska ta wspiera całego człowieka, budzi ufność w Bogu, wzmacnia chorego, by mógł mężnie znieść cierpienie, by zobaczył sens swojej choroby w historii zbawienia, jako osobiste włączenie w zwycięstwo Chrystusa nad chorobą i śmiercią pochodzącymi z grzechu. Sakrament ten budzi też u chorego świadomość, ze współcierpi z Chrystusem za cały Kościół i wszystkich ludzi. Łaska ta pozwala choremu zwalczyć zło mu grożące, otrzymać zdrowie jeśli to będzie potrzebne dla jego zbawienia, odpuszczenie grzechów o ile to jest potrzebne, jest też dopełnieniem pokuty chrześcijańskiej.

Biuro Parafialne: 815-965-3913

ODWIEDZINY CHORYCH

Odwiedziny chorych w szpitalu:
Jeśli udajesz się na leczenie do szpitala, poinformuj, proszę, Biuro Parafialne 815-965-3913. Szpitale nie informują nas o pobycie naszych parafian lub o rodzaju choroby, ponieważ prawo im na to nie pozwala. Nie możemy Cię odwiedzić, jeśli nas nie poinformujesz o swojej chorobie.

Odwiedziny chorych w domu:
Kiedy wrócisz ze szpitala do domu, zadzwoń, proszę, i poinformuj nas o tym, przede wszystkim, kiedy nie możesz przyjść na Mszę św. niedzielną przez dłuższy okres czasu. Zadzwoń pod nr: 815-965-3913 i zostaw wiadomość.

Odwiedziny chorych w Domach Opieki:
Jeśli jesteś w domu opieki (nursing home), możesz regularnie co miesiąc otrzymywać Komunię św. Zadzwoń pod nr: 815-965-3913 i zostaw wiadomość.

POGRZEB

Jeśli członek Twojej rodziny umrze, powinieneś skontaktować się z Domem Pogrzebowym i z Biurem Parafialnym. Przygotowanie do pogrzebu w parafii odbywa się z proboszczem. Dyrektor Domu Pogrzebowego ma materiały, które wyjaśniają, jak odbywa się pogrzeb w Kościele Katolickim i w Parafii św. Stanisława. Proboszcz w czasie spotkania w biurze parafialnym wyjaśni liturgię w domu pogrzebowym, kościele i na cmentarzu. W tym też czasie ustala się czytania i pieśni oraz obiad na terenie parafii po pogrzebie.

Jeśli ktoś decyduje się na kremację, Kościół Katolicki prosi, żeby kremacja odbyła się po Mszy św. pogrzebowej w kościele.
Pogrzeby nie są odprawiane w Domach Pogrzebowych, tylko w kościele lub na cmentarzu.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela
Jeden ze współmałżonków musi być zarejestrowanym patafianem i praktykującym katolikiem.
Wymagany jest przez Diecezje 6-cio miesięczny okres przygotowania. Małżonek musi mieć skończone 19 lat.

Biuro Parafialne: 815-965-3913